Phố Xe Máy Xưa và Nay  »  Xe 2 bánh

Bán 3 em Su GN125 đẹp cho bác nào sưu tầm giá đẹp

Đăng phản hồi  |    Đăng tin mới Trang:       1   2  3  4  5  Trang kế
   24-12-2013, 12:31 AM   
nguyen nhu duy   (3 )
Chuyên mua bán độ chế các dòng xe nam: Su gn125, Gl Pro, Honda 67, Cd, win...Sang cafe race, Tracker, Bobber...0972711007

Đã được 5 người xác thực
Điện thoại: 0972.711.007
Địa chỉ: thanh xuan ha noi
  Gửi tin nhắn
Kính phố 3 em Su gn 125 đẹp long lanh. Máy móc thì khỏi phải chê tẹo nào.
Sở dĩ e chia tay các em ấy là do em chỉ chuyên độ chế sang các dáng Cafe Race, Tracker,bober... lên ko nỡ phanh thây các em ấy ạ.

Em thứ 1 màu đỏ hiếm sơn zin máy ngon. đồ đạc theo xe còn zin. Giá 12triệu


Bán Su GN125 đẹp cho bác nào sưu tầm giá đẹp. lh 0972711007 - 1

  • Bán Su GN125 đẹp cho bác nào sưu tầm giá đẹp. lh 0972711007 - 2

Bán Su GN125 đẹp cho bác nào sưu tầm giá đẹp. lh 0972711007 - 3


  • Bán Su GN125 đẹp cho bác nào sưu tầm giá đẹp. lh 0972711007 - 4

Bán Su GN125 đẹp cho bác nào sưu tầm giá đẹp. lh 0972711007 - 5


Bán Su GN125 đẹp cho bác nào sưu tầm giá đẹp. lh 0972711007 - 6

Bán Su GN125 đẹp cho bác nào sưu tầm giá đẹp. lh 0972711007 - 7


Bán Su GN125 đẹp cho bác nào sưu tầm giá đẹp. lh 0972711007 - 8

    Bán Su GN125 đẹp cho bác nào sưu tầm giá đẹp. lh 0972711007 - 9

Bán Su GN125 đẹp cho bác nào sưu tầm giá đẹp. lh 0972711007 - 10


Bán Su GN125 đẹp cho bác nào sưu tầm giá đẹp. lh 0972711007 - 11


Bán Su GN125 đẹp cho bác nào sưu tầm giá đẹp. lh 0972711007 - 12


Bán Su GN125 đẹp cho bác nào sưu tầm giá đẹp. lh 0972711007 - 13


Bán Su GN125 đẹp cho bác nào sưu tầm giá đẹp. lh 0972711007 - 14


Bán Su GN125 đẹp cho bác nào sưu tầm giá đẹp. lh 0972711007 - 15


Bán Su GN125 đẹp cho bác nào sưu tầm giá đẹp. lh 0972711007 - 16Bán Su GN125 đẹp cho bác nào sưu tầm giá đẹp. lh 0972711007 - 18

     
Em thứ 2. Hình thức đẹp Biển 29f 4 số. mấy cực bốc giá 13triệu 500 k

Bán Su GN125 đẹp cho bác nào sưu tầm giá đẹp. lh 0972711007 - 19

Bạn có thể thêm chú thích cho ảnh (tối đa 300 ký tự).

Bán Su GN125 đẹp cho bác nào sưu tầm giá đẹp. lh 0972711007 - 20

Bạn có thể thêm chú thích cho ảnh (tối đa 300 ký tự).

Bán Su GN125 đẹp cho bác nào sưu tầm giá đẹp. lh 0972711007 - 21

Bạn có thể thêm chú thích cho ảnh (tối đa 300 ký tự).

Bán Su GN125 đẹp cho bác nào sưu tầm giá đẹp. lh 0972711007 - 22

Bạn có thể thêm chú thích cho ảnh (tối đa 300 ký tự).


Chuyên mua bán độ chế các dòng xe nam: Su gn125, Gl Pro, Honda 67, Cd, win...Sang cafe race, Tracker, Bobber...0972711007
Sửa lần cuối lúc 09:34 08/03/2014 * Thích
#1    24-12-2013, 12:35:57 AM
nguyen nhu duy   (3 )
Chuyên mua bán độ chế các dòng xe nam: Su gn125, Gl Pro, Honda 67, Cd, win...Sang cafe race, Tracker, Bobber...0972711007

Đã được 5 người xác thực
Điện thoại: 0972.711.007
Địa chỉ: thanh xuan ha noi
  Gửi tin nhắn

Bạn có thể thêm chú thích cho ảnh (tối đa 300 ký tự).

Bán Su GN125 đẹp cho bác nào sưu tầm giá đẹp. lh 0972711007 - 25

Bạn có thể thêm chú thích cho ảnh (tối đa 300 ký tự).

Bán Su GN125 đẹp cho bác nào sưu tầm giá đẹp. lh 0972711007 - 26

Bạn có thể thêm chú thích cho ảnh (tối đa 300 ký tự).

Bán Su GN125 đẹp cho bác nào sưu tầm giá đẹp. lh 0972711007 - 27

Bạn có thể thêm chú thích cho ảnh (tối đa 300 ký tự).

Bán Su GN125 đẹp cho bác nào sưu tầm giá đẹp. lh 0972711007 - 28

Bạn có thể thêm chú thích cho ảnh (tối đa 300 ký tự).

Bán Su GN125 đẹp cho bác nào sưu tầm giá đẹp. lh 0972711007 - 29

Bạn có thể thêm chú thích cho ảnh (tối đa 300 ký tự).

Bán Su GN125 đẹp cho bác nào sưu tầm giá đẹp. lh 0972711007 - 30

Bạn có thể thêm chú thích cho ảnh (tối đa 300 ký tự).

Bán Su GN125 đẹp cho bác nào sưu tầm giá đẹp. lh 0972711007 - 31

Bạn có thể thêm chú thích cho ảnh (tối đa 300 ký tự).

Bán Su GN125 đẹp cho bác nào sưu tầm giá đẹp. lh 0972711007 - 32

Bạn có thể thêm chú thích cho ảnh (tối đa 300 ký tự).

Bán Su GN125 đẹp cho bác nào sưu tầm giá đẹp. lh 0972711007 - 33

Bạn có thể thêm chú thích cho ảnh (tối đa 300 ký tự).

Bán Su GN125 đẹp cho bác nào sưu tầm giá đẹp. lh 0972711007 - 34

Bạn có thể thêm chú thích cho ảnh (tối đa 300 ký tự).

Bán Su GN125 đẹp cho bác nào sưu tầm giá đẹp. lh 0972711007 - 35

Bạn có thể thêm chú thích cho ảnh (tối đa 300 ký tự).

Bán Su GN125 đẹp cho bác nào sưu tầm giá đẹp. lh 0972711007 - 36


Chuyên mua bán độ chế các dòng xe nam: Su gn125, Gl Pro, Honda 67, Cd, win...Sang cafe race, Tracker, Bobber...0972711007
Khoảng 2 năm trước  - Bình luận
#2    24-12-2013, 12:45:05 AM
nguyen nhu duy   (3 )
Chuyên mua bán độ chế các dòng xe nam: Su gn125, Gl Pro, Honda 67, Cd, win...Sang cafe race, Tracker, Bobber...0972711007

Đã được 5 người xác thực
Điện thoại: 0972.711.007
Địa chỉ: thanh xuan ha noi
  Gửi tin nhắn
Em thứ 3 máy cực Ngon hình thức cực đẹp Giá 13triệu Biển 14 đăng kí năm 2000

Bán Su GN125 đẹp cho bác nào sưu tầm giá đẹp. lh 0972711007 - 39

Bạn có thể thêm chú thích cho ảnh (tối đa 300 ký tự).

Bán Su GN125 đẹp cho bác nào sưu tầm giá đẹp. lh 0972711007 - 40

Bạn có thể thêm chú thích cho ảnh (tối đa 300 ký tự).

Bán Su GN125 đẹp cho bác nào sưu tầm giá đẹp. lh 0972711007 - 41

Bạn có thể thêm chú thích cho ảnh (tối đa 300 ký tự).

Bán Su GN125 đẹp cho bác nào sưu tầm giá đẹp. lh 0972711007 - 42

Bạn có thể thêm chú thích cho ảnh (tối đa 300 ký tự).

Bán Su GN125 đẹp cho bác nào sưu tầm giá đẹp. lh 0972711007 - 43

Bạn có thể thêm chú thích cho ảnh (tối đa 300 ký tự).

Bán Su GN125 đẹp cho bác nào sưu tầm giá đẹp. lh 0972711007 - 44

Bạn có thể thêm chú thích cho ảnh (tối đa 300 ký tự).

Bán Su GN125 đẹp cho bác nào sưu tầm giá đẹp. lh 0972711007 - 45

Bạn có thể thêm chú thích cho ảnh (tối đa 300 ký tự).

Bán Su GN125 đẹp cho bác nào sưu tầm giá đẹp. lh 0972711007 - 46

Bạn có thể thêm chú thích cho ảnh (tối đa 300 ký tự).

Bán Su GN125 đẹp cho bác nào sưu tầm giá đẹp. lh 0972711007 - 47

Bạn có thể thêm chú thích cho ảnh (tối đa 300 ký tự).

Bán Su GN125 đẹp cho bác nào sưu tầm giá đẹp. lh 0972711007 - 48

Bạn có thể thêm chú thích cho ảnh (tối đa 300 ký tự).

Bán Su GN125 đẹp cho bác nào sưu tầm giá đẹp. lh 0972711007 - 49

Bạn có thể thêm chú thích cho ảnh (tối đa 300 ký tự).


Chuyên mua bán độ chế các dòng xe nam: Su gn125, Gl Pro, Honda 67, Cd, win...Sang cafe race, Tracker, Bobber...0972711007
Khoảng 2 năm trước  - Bình luận
#3    24-12-2013, 10:06:28 AM
nguyen nhu duy   (3 )
Chuyên mua bán độ chế các dòng xe nam: Su gn125, Gl Pro, Honda 67, Cd, win...Sang cafe race, Tracker, Bobber...0972711007

Đã được 5 người xác thực
Điện thoại: 0972.711.007
Địa chỉ: thanh xuan ha noi
  Gửi tin nhắn

Chuyên mua bán độ chế các dòng xe nam: Su gn125, Gl Pro, Honda 67, Cd, win...Sang cafe race, Tracker, Bobber...0972711007
Khoảng 2 năm trước  - Bình luận
#4    24-12-2013, 02:05:34 PM
phibang   (1 )

Đã được 1 người xác thực
Điện thoại: 0902473472
Địa chỉ: bentre
  Gửi tin nhắn
up phụn bác DUY mua bán hình ảnh quá chi tiết 
Khoảng 2 năm trước  - Bình luận
#5    24-12-2013, 02:22:03 PM
nguyen nhu duy   (3 )
Chuyên mua bán độ chế các dòng xe nam: Su gn125, Gl Pro, Honda 67, Cd, win...Sang cafe race, Tracker, Bobber...0972711007

Đã được 5 người xác thực
Điện thoại: 0972.711.007
Địa chỉ: thanh xuan ha noi
  Gửi tin nhắn
Hì cám ơn bác. Rõ ràng cho đỡ mất công cuả ae mà

Chuyên mua bán độ chế các dòng xe nam: Su gn125, Gl Pro, Honda 67, Cd, win...Sang cafe race, Tracker, Bobber...0972711007
Khoảng 2 năm trước  - Bình luận
#6    24-12-2013, 02:59:37 PM
Axe   (0 )
Nếu chỉ còn sống được một ngày, sao không yêu cho vắt kiệt đam mê ^^

Đã được 1 người xác thực
Điện thoại: o946o2o228
Địa chỉ: TN
  Gửi tin nhắn
Up phụ bác, em cũng đang máu một em GN để độ tracker mà tiền mãi không đủ cái bánh xe huhu.


Gãy
Khoảng 2 năm trước  - Bình luận
nguyen nhu duy - 3 Thành viên đã xác thực (5)  |   lúc 24/12/2013, 07:39:46 PM  |    Gửi tin nhắn |  Chỉnh sửa
Hì lại khiêm tốn chứ
#8    25-12-2013, 11:22:53 PM
nguyen nhu duy   (3 )
Chuyên mua bán độ chế các dòng xe nam: Su gn125, Gl Pro, Honda 67, Cd, win...Sang cafe race, Tracker, Bobber...0972711007

Đã được 5 người xác thực
Điện thoại: 0972.711.007
Địa chỉ: thanh xuan ha noi
  Gửi tin nhắn

Chuyên mua bán độ chế các dòng xe nam: Su gn125, Gl Pro, Honda 67, Cd, win...Sang cafe race, Tracker, Bobber...0972711007
Khoảng 2 năm trước  - Bình luận
#9    26-12-2013, 12:37:02 AM
lê ngọc hiếu   (24 )
Một lần bất tín...vạn lần bất tin...

Đã được 16 người xác thực
Điện thoại: 091.727.8889
Địa chỉ: Cầu giấy-Hà Nội
  Gửi tin nhắn
Thích một em Gn giá mèm để độ mà của bác toàn xe đẹp không nỡ... Bác cân đối xem một trong 3 e cí e nào dưới chục được không ah?

Tài sản hiện có :1 vespa px 150cc date cuối 1997 + 1 vespa px 125cc date 1993
STK: 029704060013145
Thông tin chủ TK: Lê Ngọc Hiếu ngân hàng VIB(ngân hàng quốc tế) chi nhánh Thụy Khuê-Tây Hồ-Hà Nội
Khoảng 2 năm trước  - Bình luận
Đăng phản hồi  |    Đăng tin mới Trang:       1   2  3  4  5  Trang kế

Bạn cần phải đăng nhập mới gửi được phản hồi.